Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Wattworks, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Wattworks op het adres: Van Hallstraat 9 in Amsterdam & Delftstraat 48 te Haarlem.  Ons Kamer van Koophandel-nummer is: 77528859 en het BTW-nummer: NL003211767B73. Wanneer je lid wordt van Wattworks (via strippenkaart of lidmaatschap), ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Begrippen in Algemene Voorwaarden

Sporter: Is lid van Wattworks via een maandelijks of jaarlijks lidmaatschap of via een geldige strippenkaart.

Wattworks Trainer: Ervaren en bevlogen sporter die training geeft aan een groep sporters bij Wattworks.

Training/Trainingen: Fysieke en meetbare workout óp en/of naast een fiets bij een van de Wattworks locaties.

Credit: één credit staat gelijk aan de toegang tot één training.

Vergoedingen: De prijzen die je betaalt voor een abonnement/strippenkaart, deze worden naar buiten gebracht als inclusief btw prijzen. Op onze trainingen wordt 9% btw geheven.

Wattworks lidmaatschap:Wattworks lidmaatschappen geven 5x per maand of onbeperkt toegang tot alle trainingen bij Wattworks vestigingen en hebben een minimale duur van 2 of 12 maanden.

Wattworks Strippenkaart: Rittenkaart voor een bepaald aantal trainingen bij WATTWORKS met een geldigheidsduur van 6 maanden bij punchcard 10x en 3 maanden bij punchcard 5x.

Conformering overeenkomst

Elke sporter verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Wattworks opgestelde algemene voorwaarden en zich op locatie netjes te gedragen. Wattworks is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door Wattworks te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Openingstijden & tarieven

Wattworks is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, trainingsroosters, voorwaarden en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Wattworks zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.

Wattworks Trainingen

 

Wattworks biedt verschillende type trainingen aan (kracht, cardio en combinatie trainingen). Op alle verschillende trainingen zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.

Deelname op eigen risico

Het bijwonen van onze trainingen is geheel op eigen risico van sporter. Houd er rekening mee dat de trainingen intensief kunnen zijn en sporter te allen tijde voor zichzelf en zijn/haar eigen intensiteit verantwoordelijk is.

Om een training of activiteit bij te mogen wonen, geeft sporter, door akkoord op deze voorwaarden, aan dat hij/zij, als sporter, niet lijdt aan een fysieke of psychische aandoening waardoor deelname aan onze trainingen schade op zou kunnen leveren aan zijn/haar gezondheid. Ook neemt hij/zij niet deel aan trainingen wanneer dit in tegenspraak is met medische adviezen. Wattworks is niet verantwoordelijk, maar we zouden het natuurlijk wel heel erg vervelend vinden als er iets gebeurt.

Kledingvoorschriften & Gedragsregels

In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Tijdens trainingen op de fiets stellen wij het dragen van een broek én een shirt verplicht. Alleen een (fiets)broek met bretels voldoet niet, hetzelfde geldt voor een sporttop met blote buik.

Wanneer sporter zich tijdens een van de training bij Wattworks misdraagt en/of de training verstoort, mag de trainer sporter, nadat hij de sporter eerst heeft verzocht zich fatsoenlijk te gedragen, verbieden om de training en/of trainingen in de toekomst bij te wonen. In extreme gevallen kan het lidmaatschap worden ontbonden en toegang tot alle vestigingen worden geweigerd.

Afmelden

Afmelden voor een training kan kosteloos tot 6 uur vóór aanvang van de training. Daarna zal de credit worden afgeschreven.

Te laat komen

Wanneer sporter te laat is voor een training, heeft de trainer het recht hem/haar te weigeren voor de training. Er zal geen restitutie plaatsvinden van zijn/haar credit voor de desbetreffende training.

Verantwoordelijkheid eigen spullen

Voor, tijdens en na trainingen is sporter zelf verantwoordelijk voor zijn/haar meegebrachte spullen. Wattworks is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging aan meegebrachte fietsen, kleding, spullen of andere goederen.

Wattworks Lidmaatschappen


Ingang lidmaatschap

Elk lidmaatschap gaat in op de dag van aanschaf. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 1 of 12 maanden. Afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is, krijgt sporter hiermee 5x of onbeperkt toegang tot de trainingen en faciliteiten van Wattworks.

Upgrade

Het is mogelijk een lidmaatschap te upgraden. Voor de maandelijkse lidmaatschappen geldt een minimale upgrade termijn van 3 maanden van 5x per maand naar onbeperkt sporten, tenzij het lidmaatschap eerder wordt beëindigd. Wil je een jaarlidmaatschap upgraden van 5x per maand naar onbeperkt, dan betaal je (minimaal 3 maanden) de prijs van onbeperkt sporten in het maand lidmaatschap. Na 3 maanden kun je de upgrade maandelijks per de 1e van de volgende lidmaatschapsmaand opzeggen en weer terug naar het 5x per maand lidmaatschap.

Bedenktijd

Gedurende de bedenktijd van 1 week na ondertekening van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voor internet-inschrijvingen is de bedenktijd 14 dagen.

Betaling

Je betaalt voor je lidmaatschap maandelijks per automatische SEPA incasso. Het bedrag zal, afhankelijk van jouw bank, rond de 1e dag van de lidmaatschapsmaand worden afgeschreven. Alle betalingen van vergoedingen voor onze abonnementen lopen via Stripe .

Geldigheid Credits

Je kunt overgebleven credits niet meenemen naar de volgende lidmaatschapsmaand, je hebt wel de flexibiliteit om jezelf binnen dezelfde maand uit- en in- te schrijven.

Studenten lidmaatschap

Voor het studenten lidmaatschap geldt dat je jaarlijks een bewijs van inschrijving als voltijd student moet kunnen tonen van datzelfde studiejaar.

Lidmaatschap Opzeggen Maandlidmaatschap

Wij hanteren 1 maand opzegtermijn , plus het restant van de maand waarin je opzegt voor onze maandelijks opzegbare lidmaatschappen. Opzeggen kan middels een e-mail naar info@wattworks.nl

Een voorbeeld: je lidmaatschap loopt vanaf de 1e van de maand. Als je 15 april opzegt, betaal je en kun je tot en met 31 mei blijven sporten.

Lidmaatschap Opzeggen Jaarlidmaatschap

In geval van een lidmaatschap voor 12 maanden geldt een duur van minimaal 12 betaalde maanden, daarna is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar (N.B. Per 1-1-2024 geldt dat wanneer je jaarlidmaatschap afloopt en je deze niet opnieuw voor een nieuw jaarlidmaatschap verlengt, je de maandprijs i.p.v. de jaarprijs gaat betalen).

Wij hanteren 1 maand opzegtermijn , plus het restant van de maand waarin je opzegt voor onze maandelijks opzegbare lidmaatschappen.  Opzeggen kan middels een e-mail naar info@wattworks.nl.

Een voorbeeld: Je lidmaatschap loopt vanaf de 15e van de maand. Als je voor 15 april opzegt, betaal je nog 1 maand en kun je tot en met 14 mei blijven sporten.

Lidmaatschap pauzeren

Je mag je jaarlijks lidmaatschap een keer per jaar tijdelijk pauzeren zonder opgaaf van reden waardoor je niet betaalt voor diensten wanneer je daar geen gebruik van kunt maken. Dit kan voor een minimale periode van 14 dagen en een maximale periode van 3 maanden.  Bijvoorbeeld als je twee maanden op reis gaat of je in de zomer liever buiten wilt fietsen.  NB. Mocht je je lidmaatschap hebben opgezegd, dan is pauzeren gedurende de laatste maand geen optie.

Ziekte of zwangerschap

Indien je als gevolg van een zwangerschap, blessure of ziekte langer dan één volledige kalendermaand niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (in geval van blessure of ziekte uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. Het lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden worden gedeactiveerd. Deactivatie is uitsluitend mogelijk voor hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatieperiode. We pauzeren niet met terugwerkende kracht.

Lockdown 

Bij een eventuele lockdown is het mogelijk om je lidmaatschap, handmatig direct te pauzeren. In het geval van een jaarlidmaatschap geldt dan wel dat de gepauzeerde maanden aan het einde van je contract erbij worden opgeteld.

Verhuizing 

Bij verhuizing van een woning binnen een straal van 5km naar een woning buiten een straal van 5km van Wattworks is het mogelijk om je lidmaatschap tussentijds op te zeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn

No-show Penalty

Per 1-1-2024 geldt een nieuwe regel op het gebied van No-shows. Wanneer je je inschrijft voor een training verwachten we (zeker met een unlimited lidmaatschap) dat je ook daadwerkelijk komt opdagen. Het komt nu te vaak voor dat dat niet het geval is. In het geval van een No-show behoudt Wattworks zich het recht voor om hiervoor een No-show Penalty van € 5,- per No-show inschrijving in rekening te brengen. Dit in een poging om te voorkomen dat trainingen in het rooster vol lijken, maar dat in de praktijk niet zijn.
N.B. De No-show Penalty geldt niet voor strippenkaarthouders. 

Wattworks Strippenkaart

Geldigheid

Credits van een strippenkaart zijn 2 weken (Single Class), 3 maanden (5x punchcard), 6maanden (10x punchcard), 9 maanden (20x punch card) of 12 maanden (40x punchcard) geldig.

Betaling

Vergoedingen voor een strippenkaart worden vóóraf betaald via een van de volgende mogelijkheden: IDEAL op onze website (wattworks.nl), per bankoverschrijving, pin op locatie of via de Webshop in de Wattworks App. We storten geen geld terug nadat je een strippenkaart hebt geboekt.

Ziekte

Bij langdurige ziekte is het mogelijk om de geldigheidsduur van credits van een strippenkaart met maximaal 6 kalendermaanden te verlengen. Hiervoor moet sporter minimaal 1 kalendermaand niet bij Wattworks kunnen sporten.

Wattworks Buitentrainingen of andere activiteiten

Voor alle buitentrainingen, activiteiten, races, clinics, events, weekenden, ritten en activiteiten buiten óp of naast de fiets georganiseerd onder de vlag van Wattworks geldt dat:

  • deelname volledig voor eigen rekening en risico is
  • in het geval van een rit op de fiets het dragen van een deugdelijke en passende helm verplicht is. Zonder helm, voorzien van Europees veiligheidskeurmerk, mag sporter niet meefietsen en/of deelnemen
  • sporter te allen tijde zijn/haar remmen binnen handbereik dient te houden tijdens onze buitenritten; dus tijdrit/opzet-stuurtjes of een dergelijke houding zijn niet toegestaan. Fietsen op een ‘fixed’ fiets zonder remmen is niet toegestaan.
  • Sporter te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor deugdelijk materiaal, het kunnen volgen van het tempo en de route.
  • sporter niet lijdt aan een fysieke of psychische aandoening en/of medicatie gebruikt waardoor deelname aan onze ritten, trainingen, clinics en/of weekenden schade op zou kunnen leveren aan hem-/haarzelf dan wel aan andere sporters. Ook neemt sporter niet deel wanneer dit in tegenspraak is met medische adviezen. Wij zijn, als Wattworks, niet verantwoordelijk, maar zouden het natuurlijk wel heel erg vervelend vinden als er iets gebeurt.
  • Tijdens onze buitenactiviteiten is sporter zelf verantwoordelijk voor zijn/haar spullen. Wattworks is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging aan meegebrachte fietsen, kleding, spullen of andere goederen.
  • Bij slecht weer zal binnen redelijke tijd op de dag van de activiteit worden bepaald of de buitenactiviteit wel of niet door zal gaan. Dit wordt doormiddel van afgesproken communicatie medegedeeld.

Door akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden onthef je ons van elke aansprakelijkheid van declaraties, dervingen, kosten of onkosten als het gaat om claims met betrekking tot de dood, persoonlijk letsel, geheel of gedeeltelijke invaliditeit of schade aan eigendommen. Deze bepaling is ook uitdrukkelijk van toepassing op de erfgenamen van de abonnee en familieleden, kennissen, vrienden en anderen.

Tot slot, door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden abonneer je je gelijk op onze nieuwsbrief vol met interessante weetjes, artikelen, aanbiedingen en informatie. Die wil je niet missen. Toch is het altijd mogelijk om je uit te schrijven voor deze nieuwsbrief!

Onze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.